کاهش سود فعالین اقتصادی

سود فعالین اقتصادی به یک سوم گذشته کاهش یافته و روند کاهشی سود ادامه دارد

کاهش سود فعالین اقتصادی   🔹هشتاد درصد منبع سود فعالین اقتصاد…
تحریم های جدید آمریکا

ماهیت دقیق تحریم های جدید آمریکا

تحریم های جدید آمریکا🔹طی یک ماه گذشته ، شخصیت های حقیقی و ح…
بخش های سرمایه ای

هفتاد درصد از شاغلین در بخش سرمایه ای باید از این بخش خارج شوند

خروج شاغلین از این بخش های سرمایه ای 🔹آثار سقوط قیمت نفت بر…
سقوط سهام و مسکن در آمریکا

سهام و مسکن در آمریکا نخرید سهام و مسکن سقوط می کند

سقوط سهام و مسکن در آمریکا   🔹استیگلیتز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد …
رقابت شرکت ها در عصر تورم

الویت اول مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها در سال ٩٧

رقابت شرکت ها در عصر تورم 🔹ما به عصر سرسام رقابت وارد شده ا…
تعطیلی نود درصد از شرکت ها

تعطیل کردن نود درصد شرکتها در سال پنجم فعالیت اجتناب ناپذیر است

/
تعطیلی نود درصد از شرکت ها 🔹قبلا در تحلیلی نشان داده شد که ٩…
سود سپرده از محل زیان وام گیرندگان

سود سپرده از محل زیان وام گیرندگان پرداخت میشود و ادامه آن غیر ممکن است

/
سود سپرده از محل زیان وام گیرندگان 🔹در گلدکوئیست سود یک نفر از محل زیان…
آثار افزایش نرخ ارز

آثار افزایش اخیر در نرخ ارز بر فروش فعالین اقتصادی

/
آثار افزایش نرخ ارز   🔹به نسبتی که دلار گران میشود حقوق ه…
کاهش قدرت خرید

چرا قدرت خرید مردم ۴٠ درصد کاهش یافته است ؟

/
کاهش قدرت خرید 🔹ارزش انرژی تولیدی در ایران با نفت بشکه ای ۵٧ دل…
پیشنهاد سرمایه گذاری

برای سه میلیارد تومان سرمایه چه پیشنهادی میشود ؟

/
پیشنهاد سرمایه گذاری 🔹فعال اقتصادی اگر تامین مالی بداند فقط پانزده…
سقوط اقتصاد کانادا

اقتصاد کانادا سقوط میکند سرمایه به کانادا نبرید

/
سقوط اقتصاد کانادا 🔹در سال ١٩٩٠ شاخص بورس آمریکا حدود ٣٠٠٠ …
افزایش قیمت مسکن

نرخ ارز افزایش قیمت مسکن در پنج منطقه تهران را پس می گیرد

/
افزایش قیمت مسکن 🔹نرخ ارز میزبان همه ناکارامدی های اقتصاد است…