آینده قیمت طلا/تحلیل ویژه مرداد 96/ این تحلیل ماهانه بروز میشود

فدرال رزرو: اونس طلا در ۳ ماهه آخر سال ۱۲۵۰،۲۰۱۷ دلار
، قیمت یک اونس طلا دو سال قبل  در همین تاریخ نیز ١٢٠٠ دلار بود اما در مقطعی به ١٣۵٠ دلار نیز رسید، اما متوسط قیمت یک اونس طلا طی دو سال گذشته حدود ١٢٠٠ دلار بوده است تحلیل فدرال رزرو بر أین أساس أستوار است که اقتصاد جهانی انرژی نگهداری قیمت طلا بالآی ١٢٠٠ دلار در سه ماهه چهارم سال جاری را ندارد 

عامل اول گران شدن طلا 

 از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣ ، قیمّت یک اونس طلا از ٢۴٠ دلار به ١٨۵٠ دلار افزایش یافت  و سپس به ۱۲۹۰ دلار در لحظه تهیه گزارش کاهش یافته است 

از فاصله سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٢ ،عرضه دلار به اقتصاد جهانی بسیار بیش از ظرفیت جذب اقتصاد جهانی بود

(برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به مقاله نفت چه زمانی گران میشود از نگارنده در سایت www.adibmh.ir)

وقتی عرضه دلار به اقتصاد جهانی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد جهانی باشد ، اختلاف با تورم خنثی میشود، عرضه دلار بیش از ظرفیت جذب اقتصاد جهانی ، باعث افزایش قیمّت سهام ، افزایش قیمّت نفت و طلا میشود 

وقتی عرضه دلار بیش از ظرفیت جذب اقتصاد جهانی باشد دلار کم ارزش میشود و قیمّت دلار سقوط مَی کند

شاخص دلار که ارزش دلار را در مقابل شش أرز معتبر جهانی نشان مَی دهد از ١٢٠ در سال ٢٠٠٠ به ٧٠ در سال ٢٠١١ سقوط کرد ، شاخص دلار ۵٨ در صد کاهش ارزش داشت سقوط ۵٨ درصدی ارزش دلار به سبب عرضه دلار به اقتصاد جهانی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد جهانی بود که در مقاله نفت چه زمانی گران میشود به دقت تشریح شده است 

فرمول نوسان  قیمت طلا

طلا ، واکنشی در مقابل اقتدار دلار است ، وقتی دلار در مقابل أرزهای دیگر سقوط مَی کند طلا گران میشود و وقتی دلار در مقابل أرزهای دیگر افزایش ارزش پیدا مَی کند، طلا ارزان مَی شود 

از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٢ که دلار مسیر تضعیف در مقابل ارزهای دیگر را طی مَی کرد،  متوسط قیمت طلا نیز روند صعودی داشت،  روند صعودی به أین معنا نیست که در أین فاصله قیمت طلا کاهش نداشته است، أساسا قیمت طلا سینوسی است و مدام نوسان مَی کند اما روند صعودی به أین معناست که متوسط قیمت سالانه یا دو سالانه ،صعودی است 

از سال ٢٠١٢ أمریکا سیاست انقباضی  پولی در پیش گرفت و تزریق دلار به اقتصاد جهانی را متوقف کرد ، وقتی تزریق دلار به اقتصاد جهانی متوقف شود دلار افزایش ارزش یافته و طلا روند نزولی پیدا مَی کند 

از سال ٢٠١٢ که أمریکا تزریق دلار به اقتصاد جهانی را متوقف کرد قیمت یک اونس طلا از ١٨۵٠ دلار به ١٢۵٠ دلار کاهش یافته است 

تا پایان سال ٢٠١٧ تزریق دلار بوسیله أمریکا به اقتصاد جهانی همچنان متوقف خواهد ماند لذا متوسط قیمت یک اونس طلا  در سال یا طی دو سال، نزولی خواهد بود 

عامل دوم نوسان قیمت طلا

افزایش یا کاهش قیمت طلا  یک دلیل فاندامنتال دارد که در بالا به ان إشاره شد ، اما نوسان قیمت طلا یک دلیل غیر فاندامنتال هم دارد قیمت طلا تابع مناسبات سفته بازانه نیز هست 

دلیل غیر فاندامنتال نوسان قیمت طلا

سود أصلی کمپانی ها ، در نوسان گیری  از قیمت هاست و نه در سود عملیاتی ناشئ از فعالیت شرکت ، سود شرکتها به خصوص موسسات مالی سایه در سفته بازی است 

خرید های پوششی به منظور افزایش مصنوعی قیمتها در بورس و إیجاد فضای کاذب برای موج خرید سهام در أفراد غیر حرفه اَی ، بخشی عمده از عملکرد بازار را تشکیل مَی دهد به خصوص در وضعیت موجود که دارایی موسسات مالی سایه ( موسسات مالی سایه واحد هایی هستند که برخی از عملیات  بانکی انجام مَی دهند بدون اینکه بانک باشند مثل صندوق های بازنشستگی ، صندوق های سرمایه گذاری و …) ۶۵ هزار میلیارد دلار است که نزدیک به تولید ناخالص ملی دنیاست ، أین موسسات دست به سفته بازی مَی زنند 

معاملات سفته بازانه عامل افزایش طلا

معاملات سفته بازی در خصوص طلا مَی تواند مسیری غیر از مسیر فاندامنتال به قیمت طلا بدهد یعنی قیمت طلا در بازار جهانی با وجودی که با تحلیل فاندامنتال مَی طلبد که کاهش یابد ، افزایش یابد ،اما معاملات سفنه بازی دیر یا زود تحت الشُعَاع نگاه فاندامنتال قرار مَی گیرند، معاملات سفته بازان دیر یا زود با نگاه فاندامنتال تعدیل میشود، به عبارت دیگر سفته بازان مَی توانند بر خلاف واقعیت های اقتصادی موج إیجاد کنند اما أین موج ها دیر یا زود شکست مَی خورد به خصوص اگر امریکا چاپ پول را قطع کند و اقتصاد جهانی وارد فاز رکود شود توان سفته بازان با سرعت بیشتری رنگ مَی بازد 

 قیمت طلا أر سال ٢٠٠٠ تا کنون ، در٨٠ درصد موارد بر أساس نگاه فاندامنتال تعیین شده است ، وقتی امریکا بی محابا دلار بدون پشتوانه چاپ مَی کند طلا گران شده است و وقتی چاپ دلار بدون پشتوانه متوقف میشود دلار در بازار سقوط کرده است ؛ موارد خلاف أین  قابل مشاهده اما کمتر از ٢٠ درصد است و خطای ٢٠ درصدی نیز طی یک تا دو سال، إصلاح شده است ، نگاههای سفته بازانه خیلی از مواقع طول عمر کمتر از یکسال دارد ، البته طول عمر دو سالانه نیز دارد ؛ اما کمتر اتفاق مَی افتد ولی ممکن است.

تحلیل فدرال رزرو از قیمت طلا

پیش بینی قیمت طلا در گزارش فدرال رزرو ، تنها ناظر به متوسط قیمت طلا در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی است و برای سال ٢٠١٧ به بعد و یا تاریخ های دیگر در سال جاری قابل استناد نیست  ، در سه ماهه اخر سال ٢٠١٧ نیز ناظر به متوسط قیمت سه ماهه است ؛ به عبارت دیگر ممکن است در روز هایی از سه ماهه اخر قیمت با ١٢٠٠ دلار فاصله داشته باشد؛  حتی ممکن است در یک روز از ٩٠ روز سه ماهه اخر سال ٢٠١٧ قیمت یک اونس طلا ١٢٠٠دلار نباشد اما متوسط سه ماهه نزدیک به ١٢٠٠ دلار باشد 

تحلیل فدرال رزرو از قیمت یک اونس طلا در سه ماهه چهارم سال ٢٠١٧، إلزاما نظر نگارنده نیست أما نشان مَی دهد فدرال رزرو نیز بین توقف عرضه دلار به اقتصاد جهانی و نزولی شدن قیمت طلا ارتباط وثیق قائل است 

پیچیدگی در پیش بینی اینده  

رسانه ها در انتخاب تیتر یک مقاله  معمولا جمله را بسیار کوتاه مَی کنند و أین استعداد بد فهمیده شدن مقاله را فراهم مَی کند در أین مقاله نیز ممکن أست تیتر یک اونس طلا ١٢٠٠ دلار بوسیله رسانه ها انتخاب شود که محدودیت زمانی و متوسط قیمت را حذف کند که نقل مطلب نمی کند

قیمت دلار با قیمت های ثابت سال ٩١

در مهر ٩١ که قیمت دلار به ٣٨٠٠ تومان رسید نگارنده پیش بینی کرد که قیمت دلار به قیمت های ثابت ، به ١۵٠٠ دلار سقوط مَی کند، از اسفند ٩١ تا کنون ٩۶ درصد تورم در کشور بوده و با کسر تورم؛  نرخ دلار اکنون ١۶٢۵ تومان است أما برخی از رسانه ها  بدون توجه به قیمت ثابت ، در کنار پیش بینی نرخ دلار ؛ دلار را ١۵٠٠ تومان پیش بینی کردند که دقت کافی نداشت ؛ أساسا پیش بینی اینده قیمتها بدون لحاظ تورم ؛ کارشناسی نیست ؛ با قیمت های ثابت نباید دست به پیش بینی قیمتها زِد ؛ قیمت ثابت به أین معناست که با کسر تورم داخلی ؛ بقیه قیمتها چه سیری را طی مَی کنند ، با کسر تورم داخلی قیمت دلار در مهر ٩١ تا کنون از ٣٨٠٠ تومان به ١۶۵٠ تومان سقوط کرده است 

قیمت مسکن در تهران با قیمت های ثابت سال ٩١

قیمت املاک لوکس در تهران نیز نسبت به اسفند ٩١ حدود سی در صد کاهش داشته اما تورم نیز ٩۶ درصد بوده است لذا قیمت مسکن لوکس در تهران به ۴٠ درصد اسفند ٩١ به قیمت های ثابت کاهش داشته است 

تحلیل نهائی نگارنده از قیمت اونس طلا

قیمت یک اونس طلا در میان مدت تابع تحلیل های فاندامنتال ؛  اما در کوتاه مدت تابع معاملات سفته بازانه أست؛  تحلیل های فاندامنتال سقوط یک اونس طلا به ١٢٠٠ دلار را قابل توجیه مَی داند اما سفته بازان در دو سال اخیر یک اونس طلا را تا ١٣۵٠ دلار نیز بالا برده اند اما نگاه های سفته بازان طول عمر ندارد وقتی واقعیت های اقتصادی سقوط قیمت یک کالا را طلب مَی کند و سفته بازان موجودی قابل ملاحظه از ان کالا داشته باشند با إیجاد فضای مصنوعی ، مانع سقوط قیمت شده تا موجودی خود را به فروش برسانند  و پس از فروش موجودی کالا ، قیمتها سقوط مَی کند و یا پس از سقوط قیمتها ، زمینه افزایش قیمت را با خرید پوششی فراهم کرده و موجودی گران خرید خود را به فروش مَی رسانند و پس از ان مجددا قیمتها بر أساس نگاه فاندامنتال سقوط مَی کند 

در سال ٢٠١٣ قیمت طلا با توقف چاپ دلار به ١٢٠٠ دلار سقوط کرد و أین ناشئ از نگاه فاندامنتال بود و سپس به ١٣٠٠ دلار افزایش یافت که حرکت سفته بازان برایفروش موجودی طلا بود ، اما در مورد توان سفته بازان برای غلبه بر تحلیل های فاندامنتال  نباید دچار اغراق شد ، سفته بازان اگر تحلیل فاندامنتال افزایش قیمت کالایی  رابطلبد مَی توانند بزرگ نمایی کرده و قیمت کالا را بیش از حد افزایش دهند ، همین طور به هنگانی که تحلیل فاندامنتال سقوط قیمتی را طلب کند،  مَی توانند سیاست هایتأخیری اعمال کنند اما نمی توانند مانع تحقق تحلیل های فاندامنتال شوند 

بارناباس گان تحلیلگر بازار طلا گفت قیمت ۱۲۹۰ دلار برای طلا بیش از حد بالاست که بتواند تداوم یابد

2 پاسخ ها
 1. علیرضا
  علیرضا می گوید:

  قیمت طلا در سال ۲۰۱۸ شروع به بالا رفتن می کند به طوری که تا نزدیک ۲۰۰۰ دلار در اونس پیش میرود، علت آن فوران بدهی های ایالات متحده و تورم نهانی و پنهان نگه داشته شده آمریکاست

  پاسخ دادن

فعالیت‌ها و بازتاب‌ها

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
  در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هفده − چهارده =