اخبار راهبردی در حوزه اقتصاد

ایران کشوری است  ثروتمند با مردمی فقیر

به گزارش سازمان تجارت جهانی، ارزش افزوده صادرات منطقه یورو معادل ده درصد صادرات یا ۲۱۰ میلیارد است ، ارزش انرژی تولیدی در ایران ۱۶۵ میلیارد دلار و هزینه استخراج حدود ۲۰ میلیارد دلار و ارزش افزوده آن ۱۴۶ میلیارد دلار است لذا ارزش افزوده تولید انرژی در ایران معادل ۷۰ درصد ارزش افزوده صادرات منطقه یورو است.

نحوه محاسبه ارزش انرژی تولیدی در ایران :

یک- تولید نفت خام معادل روزانه ۳.۸ میلیون بشکه در روز

دو- تولید گاز روزانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب معادل ارزش حرارتی  ۵.۲۳۶میلیون بشکه نفت خام در روز

سه -تولید میعانات گازی روزانه ۶۰۰ هزار بشکه

چهار- جمع تولید نفت خام ، میعانات گازی و گاز معادل ۹.۶۳۶ میلیون بشکه در روز

پنج -ارزش انرژی تولیدی در کشوربا نفت ۴۷ دلار  ۱۶۵ میلیارد دلار در سال

شش – هزینه تولید انرژی در ایران ۲۰ میلیارد دلار در سال

هفت – ارزش افزوده انرژی تولیدی ۱۴۶ میلیارد دلار

ارزیابی :

تزریق معادل ۷۰ درصد ارزش افزوده منطقه یورو به اقتصاد ایران نشان می دهد ایران کشور ثروتمندی است البته  با مردمی فقیر ، علت فقر پائین بودن بهره وری است

پیش بینی فروپاشی بانکها در چین 

صندوق بین المللی پول ، در خصوص پیشی گرفتن دارائی های بانک های چینی نسبت به اندازه اقتصاد چین ابراز نگرانی کرد ، در این گزارش می گوید اکنون دارائی بانک های  چینی سه برابر اندازه اقتصاد چین است و این مسئله چین را با ریسک مالی به دلیل رشد سریع میزان اعتبارات و تسهیلات بانکی مواجه می سازد.

ارزیابی :

دیر یا زود پیشی گرفتن دارائی های بانک های چینی نسبت به اندازه اقتصاد چین به فروپاشی بانک های چینی می انجامد و سپرده های ایرانیان  و به خصوص سپرده بانک های ایرانی در چین در معرض ریسک حداکثری قرار می گیرد  در عین حال پرداخت سود سپرده بالا، باعث شده تا اندازه بانکها از اندازه اقتصاد ایران فراتر رود و ریسک بانکها را افزایش دهد

خشکسالی در مازندران

میزان بارندگی در ۵ ماهه نخست ۹۶در مازندران ، نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۹ درصد و نسبت به مدت مشابه در دوره ۳۰ ساله ، ۳۰ درصد کمتر  شده است .

ارزیابی :

تا کنون سخن بر سر قلت منابع آبی در همه کشور به  استثنای دو استان شمالی بود

رئیس سازمان محیط زیست :

مشکل آب یک مشکل بزرگ است که کشور و تمدن را از بین می برد، مصرف آب ایران باید ۵۰ میلیارد متر مکعب کاهش یابد

ارزیابی :

پنجاه سال است که بسیار بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می کند از سفره های آب زیر زمینی استفاده میشود ، ادامه این روند به تعطیل شدن اقتصاد در ۷۰ درصد کشور می انجامد

ظرفیت مازاد دانشگاهها

ظرفیت ذانشگاه آزاد ۸۵۰ هزار دانشجوست که نیمی از آن  در سال جاری خالی مانده است

ارزیابی :

بیش از ظرفیت پذیرش جامعه در بخش آموزش دانشگاهی در برخی رشته ها سرمایه گذاری شده است

اولین گام جدی در شکستن تحریم بانکی :

تلاش های دولت در گسترش روابط بین المللی و اقتصادی جهانی به ثمر نشسته است و بزرگترین قرارداد پسابرجامی را به ارزش ۸ میلیارد یورو با اگزیم بانک کره جنوبی امضا کردیم. ایران خط اعتباری به میزان ۸ میلیارد دلار از خارج دریافت می کند

ارزیابی :

اولین تامین مالی بوسیله یک بانک بزرگ خارجی پس از موافقتانه برجام  و یا اولین مورد جدی از لغو تحریم در حوزه بانکی

افزایش تولید گاز تا اسفند ۹۶  بیش از صادرات نفت خام قبل تا از موافقنامه برجام

تولید گاز از ۸۵۰ میلیون متر مکعب در بهار ۹۶ به هزار میلیارد متر مکعب در اسفند ۹۶ افزایش می یابد

ارزیابی :

هر هزار متر مکعب گاز معادل ارزش حرارتی  ۶.۱۶  بشکه نفت است لذا  افزایش ۱۵۰ میون متر مکعبی تولید گاز ، معادل ۹۲۴ هزار بشکه نفت خام در روز است کشور قبل از موافقنامه برجام با  در آمد صادرات روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت اداره می شد، افزایش تولید گاز تا اسفند بیش از درآمد صادرات نفت خام قبل از موافقنامه برجام است.