بدهی به بانک

شما تا چه میزان مجازید بدهکار شوید؟

حد مجاز بدهی به بانک و بازار شما، باید چقدر باشد؟

بدهی یک فعال اقتصادی از چه میزان که عبور کرد فرد ورشکسته است ؟

در مدیریت ریسک ، میزان بدهی فعال اقتصادی را با فروش ١٢ ماه گذشته او مقایسه می کنند ، اگر مجموعه بدهی یک فعال اقتصادی به بانک و بازار ، کمتر از ٢۵ درصد فروش ١٢ ماه گذشته او باشد ، این فعال اقتصادی وضع کم ریسکی دارد ، به زبان ساده وضع او خوب است ؛

اگر بدهی به بانک و بازار به فروش ١٢ ماه گذشته، بین ٢۵ تا ۵٠ درصد باشد ریسک متوسط دارد، به زبان ساده باید هزینه های خود را کاهش دهد و فروش را افزایش ، حتما باید تغییرات جدی در کسب و کار خود ایجاد کند ، ریسک در چنین حدی نشان می دهد بازار تغییر کرده اما او تغییر نکرده است.

اگر بدهی به بانک و بازار بیش از ۵٠ درصد باشد ، ریسک حداکثری است یعنی کاندید ورشکستگی است ، به زبان ساده باید خیلی تغییرات در بیزینس خود ایجاد می کرد اما این کار را نکرده است و دیر هم شده است؛

بدهی به بانک و بازار مجموعه شرکت های بورسی در اسفند ٨٩ بالغ بر ٣١ درصد بوده و اکنون ٧١ درصد است و این نشان می دهد معدل شرکت های بورسی ریسک حداکثری دارند و این تازه معدل است، بعضی شرکتهای بورسی ، میزان بدهی آنها بیش از ٧١ درصد است

سهام شرکتهای بورسی که بدهی آنها بیش از ٧١ درصد فروش سالانه آنهاست را نخرید!

 اگر در شرکتی کار می کنید که بدهی آن بیش از ٧١ درصد است بهتر است به فکر شغل دیگری باشید!؟

 اگر خود یک فعال اقتصادی هستید و بدهی شما به بانک و بازار بیش از ۵٠ درصد فروش ١٢ ماه گذشته شما بوده ، بدانید که کاندید اخراج از بازارید

من روزانه به یک شرکت یا فعال اقتصادی مشاوره می دهم ، حداقل ٨٠ درصد آنها اگر وضعیت نامساعدی دارند نسبت بدهی آنها به بانک و بازار بیش از ۵٠ درصد است، مشکل در این نقطه است.

در مشاوره ابتدا فرد خواستار این میشود که در چند ساعت مشکل خود را بیان کند اما من ابتدا از او می خواهم که نسبت بدهی به بانک و بازار بیان کند و وقتی این نسبت استخراج شد ، معمولا گفته میشود که دیگر نیازی به آن چند ساعت توضیح نیست ، مشکل به درستی کشف شده است ، البته مواردی هم اینگونه نیست اما موارد استثنا بر اساس مشاهدات تجربی من در مشاوره حدود ٢٠ درصد است

اگر بدهی شما که این متن را می خواهید ، ٢۵ درصد فروش ١٢ ماه گذشته شماست با اعتماد به نفس ، بیزینس خود را دنبال کنید.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید