بهبود فضای کسب و کار

به صورت ضعیف اما قابل تشخیص، فضای کسب و کار بهتر میشود

بهبود فضای کسب و کار

🔹هدف این سایت ثروتمند کردن شماست ، شما فقط وقتی ثروتمند تر میشوید که در معرض داده هائی واقع شوید که مبتنی باشد بر راهکار و امید ، در این سایت فقط محتواهائی تولید میشود که راهکار و امید را در شما زنده نگه دارد.

🔹دهها سایت و خبرگزاری وجود دارد که اخبار منفی تولید می کنند ، برای دریافت تحلیل هائی که امید به سرمایه گذاری را در شما نابود می کند به این خبر گزاری ها و سایت ها مراجعه کنید ، به کمک تحلیلی که به شما در حوزه کسب و کار انرژی منفی می دهد شما ثروتمند تر نمیشوید حتی اگر درست باشد که بعضا درست هم هست.

🔹در این سایت به این پرداخته نمیشود که دولت تا چه اندازه فاسد است ؛ گوش مردم از این حرف ها پر است ، در این سایت به این پرداخته میشود که با توجه به همه محدودیت هاب موجود و فساد رایج ، چگونه می توان در کسب و کار موفق تر بود ، پرداختن به فساد دولت برای شما نان و آب نمیشود. این خبرگزاری ها و سایت ها به شما یاد نمی دهند در کسب و کار خود چگونه موفق تر باشید.

🔹رونق و رکود در ایران به قیمت نفت بستگی دارد وقتی قیمت نفت در ایران حداکثری میشود کسب و کار وارد فاز رونق میشود و وقتی نفت سقوط می کند رکود میشود ، ٨٠ درصد ریشه رونق و رکود به همین یک عامل بستگی دارد.

🔹نفت از بشکه ای ١٠۵ دلار در سال ٩٢ به بشکه ای ٣۵ دلار در سال ٩۴ سقوط کرد و اکنون ۶٢ دلار است، به صورت قطعی اقتصاد جهانی از فاز نفت ارزان ( نفت ٣۵ دلاری ) عبور کرده است، حتی اگر نفت ۶٢ دلاری امروز به کانال ۵٠ دلار سقوط کند ما مجددا به دوران نفت ارزان ٣۵ دلاری باز نمی گردیم و این برای فضای کسب و کار ایران خبر امیدوار کننده ایست

🔹به صورت ضعیف اما قابل تشخیص ، نفت ۶٢ دلاری به پویا تر شدن فضای کسب و کار می انجامد ، اینها نشانه های رونق نیست اما به تحقیق نشانه اقتصاد مبتنی بر نفت ٣۵ دلاری هم نیست ، اوضاع کمی و تا اندازه ای بهتر میشود!؟

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید