سخنرانی های محمد حسین ادیب پژوهشگر ریسک

۱- سخنرانی در  هیئت مدیره ” ال جی”  ساعت ۲ تا ۵ در تاریخ ۲۸ مرداد۱۳۹۶

۲- سخنرانی در اتاق بازرگانی تبریز ساعت ۵تا ۹ در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

۳–سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان شش  دوره DBA در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ساعت دو تا پنج  در تاریخ سه شهریور ۹۶

۴-سخنرانی در جمع انبوه سازان اصفهان ساعت ۹ تا یک بعد از ظهر در تاریخ هشت شهریور ۱۳۹۶

۵-  مشاوره به کارخانه کاغذ سازی پارس شنبه یازده شهریور ۱۳۹۶ ساعت چهار تا هشت دفتر تهران 

۶- تشریح جزئیات آثار تک نرخ شذن ارز با پایگاه اطلاع رسانی دولت  در تاریخ یکشنبه ۱۹ شهریور ساعت یازده تا یازده و پانزده دققیه

۷- مشاوره به شخص حقیقی در خصوص سرمایه گذاری در امارات و سوئد در تاریخ ۲۱ شهریور ساعت ۱۰ تا ۲ بعد از ظهر در اصفهان