کاهش سود سپرده

کاهش سود سپرده به ۳۰ درصد ارقام کنونی

کاهش سود سپرده

به اظهار معاون نظارت سابق بانک مرکزی، پنجاه درصد از وام های بانکی را شرکتهای بزرگ دریافت کرده  و قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند و به گفته سیف ۲۰۰ شرکت بزرگ ۴۰ درصد از تسهیلات را دریافت کرده اند ، اگر از مانده تسهیلات بانکی در آخر تیرماه ۱۳۹۶ به میزان ۸۶۱ هزار میلیارد تومان، تسهیلات به ۲۰۰ شرکت بزرگ کسر شود؛ تسهیلات منهای وام های پرداختی به شرکتهای بزرگ  ۵۱۶ هزار  میلیارد تومان است و اگر از این میزان تسهیلات، معوقات  بانکی به میزان ۱۲۴ هزار میلیارد تومان کسر شود ، مانده تسهیلات ۳۹۲ هزار میلیارد تومان است ، در آخر تیر ماه ۱۳۹۶ مانده سپرده بانکی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود لذا نسبت تسهیلات منهای تسهیلات به شرکتهای بزرگ و معوقات ، به سپرده های بانکی ۳۰ درصد است فقط ۳۰ درصد از سپرده های بانکی گردش دارد و مابقی سپرده ها فاقد گردش در سیستم بانکی است ، در عمل سود سپرده فقط از محل ۳۰ درصد از سپرده ها باید پرداخت شود، ماحصل کلام اینکه سود سپرده باید به ۳۰ درصد سود پرداختی در وضع موجود ، کاهش یابد.  

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید