نوشته‌ها

نرخ مسکن در ۹۶

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۶

/
پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۶ و آینده قیمت مسکن در ایران نحوه …
حذف فعالین اقتصادی

این فعالین اقتصادی از بازار حذف میشوند

/
چه فعالین اقتصادی در 2 سال آینده از بازار حذف میشوند؟   الف…