نوشته‌ها

سرمایه گذاری

با كاهش سودسپرده ، سرمايه گذاری در چه بخش هايی جذاب ميشود ؟

/
سرمایه گذاری جذاب   🔹اگر با ديد غير كوتاه مدت ، به اقتصاد…
سرمایه گذار

چرا نبايد بيش از پانزده درصد از سرمايه مورد نياز بوسيله سرمايه گذار اصلی تامين شود ؟

/
بيش از پانزده درصد از سرمايه نباید بوسيله سرمايه گذار اصلی تام…
سپرده گذاری در صندوق سرمایه گذاری

سپرده گذاری در صندوق سرمايه گذاری بانكها ضمانت بانك مركزی ندارد

/
سپرده گذاری در صندوق سرمایه گذاری🔹با مصوبه هيئت دولت،  بانك مركزی تا …
سرمایه گذاری کارمندان

برای كارمندان چه سرمايه گذاری پيشنهاد ميشود؟

/
برای كارمندان چه سرمايه گذاری پيشنهاد ميشود؟  هيچ چيز به اندازه ارز …
سقوط پنجاه درصدی قيمت املاك تجاری

پيش بينی سقوط پنجاه درصدی قيمت املاك تجاری

/
پيش بينی سقوط پنجاه درصدی قيمت املاك تجاری در دنيا به ازای هر ٤٢ …
سپرده گذاری در بانك

سپرده گذاری در بانك سودآورتر است يا سرمايه گذاری در مسكن يا خريد ارز؟

/
سپرده گذاری در بانك سودآورتر است يا سرمايه گذاری در مسكن يا خريد…
الگوی سرمایه گذاری در مسکن

الگو برای سرمايه گذاری موفق در بخش مسكن

/
الگو برای سرمايه گذاری موفق در بخش مسكن در يكسال گذشته فقط ١١…
در چه رشته ای سرمايه گذاری نكنيم

در چه رشته ای سرمايه گذاری نكنيم

/
در چه رشته ای سرمايه گذاری نكنيم : پولمان را كجا نبريم از م…
سرمایه گذاری در مسکن و مغازه داری

سرمایه گذاری در مسکن و مغازه داری

/
در دو بخش مسكن و مغازه داری، سرمايه گذاری نكنيداز : محمد ح…