زمان پایان رکود در ایران

 در صورتی که اقتصاد به سبک موجود اداره شود و تغییری در سیاست های اقتصادی دولت ایجاد نشود ادامه وضعیت موجود طی حداکثر دو سال آینده به ریزش همه دارایی های حبابی می انجامد

رونق تنها پس از ترکیدن حباب ها در اقتصاد ایران ظاهر میشود و البته رونق به سبک سال ۹۰ و ۹۱ نخواهد بود ، رونق صبغه غیر تورمی خواهد داشت

 با شکسته شدن حباب دارایی های سرمایه ای مثل مسکن ، املاک تجاری و سهام ، بانکها که در ازای تسهیلات : مسکن ، املاک تجاری و سهام را وثیقه گرفته اند ارزش وثیقه آنها به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد ارزش وثیقه کمتر از ارزش وام شده و بانکها قادر به وصول تسهیلات پرداختی نخواهند بود لذا ریسک بی اعتبار شدن وثائق بانکی بزرگ ترین ریسکی است که شبکه بانکی را تهدید می کند ، شبیه این روند در سال ۱۹۹۱ میلادی در ژاپن اتفاق افتاد ، در دهه ۸۰ میلادی ارزش سهام و ملک در ژاپن ماهانه افزایش می یافت ، ، قیمت مسکن در ژاپن به قدری بالا رفت که بانکهای ژاپنی وام مسکن را دو نسله پرداخت می کردند و مسکنی که تا این اندازه گران شده بود وثیقه وام بانکی قرار گرفت، در سال ۱۹۹۱ میلادی اقتصاد ژاپن دچار فروپاشی شد و قیمت مسکن به ۲۰ درصد سابق سقوط کرد و بانکهایی که اینگونه وثایق را در ازای وام پذیرفته بودند ورشکست شدند ، اکنون نیز بانکها در ایران وثلائق حبابی را به عنوان تضمین وام پذیرفته اند که در صورتی که نرخ بهره تعدیل نشود نرخ بهره بالا به سقوط قیمت مسکن انجامیده و وثیقه ها بی اعتبار شده و وام گیرندگان ترجیح می دهند به جای پرداخت وام ، بانکها وثیقه را تملک کنند

 

رونق و رکود در نظام بانکی چه نشانه ای دارد ؟

اگر نرخ تورم ۳ درصد بیشتر از نرخ بهره باشد اقتصاد در فاز رونق قرار دارد ، اگر نرخ بهره بیش از ده درصد از نرخ تورم بالاتر باشد اقتصاد به صورت قطعی وارد فاز رکود شده است

آیا پول کم بهره ملاک شناسایی دوران رونق است ؟

در دوران رونق نرخ بهره از نرخ تورم کمتر است و دریافت وام بانکی رانت و امتیاز تلقی میشود و هر چه تورم بیشتر از نرخ بهره باشد رونق شتاب بیشتری دارد ،اگر تورم ده درصد یا بیشتر از نرخ بهره بالا تر باشد رونق به سوداگری تبدیل شده و اقتصاد حبابی میشود

حباب در بخش مسکن به چه معناست ؟

حباب به این معناست که قیمت مسکن از قدرت خرید مردم بیشتر رشد می کند

حباب در بورس به چه معناست ؟

در بورس حباب به این معناست که ارزش سهام رشد می کند اما عایدی سهام به نسبت افزایش ارزش سهام رشد نمی کند

حباب در بخش نرخ ارز چه ویژگی هائی دارد ؟

در خصوص ارز، حباب به این معناست که ارزش پول ملی بیش از میزان واقعی که تولید را اقتصادی نگه دارد افزایش می یابد

آثار ارزش گذاری بیش از حد پول ملی چه تبعاتی دارد ؟

وقتی پول ملی بیش از حد ارزش گذاری شد ، آن بخش از تولید داخلی که در معرض رقابت خارجی است رو به کاهش خواهد بود لذا سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که در معرض رقابت خارجی است روند نزولی پیدا می کند ، وقتی تولید در معرض رقابت خارجی ، فاقد توجیه اقتصادی شود و اقتصاد تحت فشار پول کم بهره واقع شود ، در بخش مسکن و خدمات حباب ایجاد میشود و این اتفاقی بود که در دوران رونق نفتی از سال ١٣٨٠ تا آذر ١٣٩٠( قبل از تحریم) رخ داد

تشکیل حباب در بخش مسکن و خدمات در دهه ۸۰ محصول چه عواملی بود؟

حباب در بخش مسکن و خدمات محصول پول کم بهره و ارزش بالای پول ملی است

دوران رکود با چه شاخصی تعریف میشود ؟

در دوران رکود ، نرخ بهره حداقل ده درصد از نرخ تورم بیشتر است، لذا ملاک دوران رکود پول پر بهره است

آثار دوران رکود بر بخش مسکن را چگونه ارزیابی می کنید ؟

در دوران رکود ، مسکنی که در دوران رونق بیش از قدرت خرید مردم رشد کرده بفروش نمی رود و معاملات مسکن به علت نداشتن قدرت خرید کاهش می یابد

آثار دوران رکود بر ارزش سهام چگونه است ؟

سهامی که عایدی آن به نسبت ارزش سهام رشد نکرده معاملات ان به شدت کاهش یافته و در مرحله بعد قیمت آن سقوط می کند

آثار بالا نگهداشتن ارزش پول ملی در دوران رکود چه تبعاتی دارد ؟

در دوران رکود ارزش پول ملی همچنان بالا نگه داشته شد ، تورم ارزی در خرداد ٩۶ نسبت به ده سال قبل در خرداد ٨۶ بالغ بر ٣٠٧ درصد و تورم تولید کننده در این فاصله۴٣٨ درصد بود لذا در فاصله ده سال تورم ریالی ۱۳۱ درصد بیش از افزایش نرخ ارز بود لذا عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در دهه گذشته آن هم به میزان ۱۳۱ درصد، به غیر اقتصادی شدن آن بخش از تولید داخلی انجامید که در معرض رقابت خارجی بود

اثر بالا نگهداشتن ارزش پول ملی و پول پر بهره چگونه تجمیع میشود ؟

اگر نرخ بهره سالانه بیش از ده درصد از تورم بالاتر باشد( مصداق پول پر بهره ) و ارزش پول ملی هم مصنوعاً بالا نگهداشته شود ، دارایی حبابی تحت فشار کاهشی قرار می گیرد ، فشار کاهشی ابتدا با کاهش معاملات حبابی خود را نشان می دهد ، در صورت تداوم بالا بودن نرخ بهره نسبت به تورم به میزان بیش از ده درصد ، نهایتا فشار کاهشی به شکسته شدن همه حباب ها می انجامد

سقوط ارزش دارائی های حبابی را پیش بینی می کنید ؟

در صورتی که اقتصاد به سبک موجود اداره شود و تغییری در سیاست های اقتصادی دولت ایجاد نشود ادامه وضعیت موجود طی حد اکثر دو سال آینده به ریزش همه دارایی های حبابی می انجامد

آثار سقوط ارزش دارائی های حبابی بر بانکها چگونه است ؟

با شکسته شدن حباب دارایی های سرمایه ای مثل مسکن ، املاک تجاری و سهام ، بانکها که در ازای تسهیلات : مسکن ، املاک تجاری و سهام را وثیقه گرفته اند ارزش وثیقه آنها به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد ارزش وثیقه کمتر از ارزش وام شده و بانکها قادر به وصول تسهیلات پرداختی نخواهند بود لذا ریسک بی اعتبار شدن وثائق بانکی بزرگ ترین ریسکی است که شبکه بانکی را تهدید می کند ، شبیه این روند در سال ۱۹۹۱ میلادی در ژاپن اتفاق افتاد ، در دهه ۸۰ میلادی ارزش سهام و ملک در ژاپن ماهانه افزایش می یافت ، هر کس در هر نقطه کره زمین، این برداشت را داشت که برای ثروتمند شدن باید اقدام به خرید مسکن و سهام در ژاپن کند، عده ای دهه ۹۰ میلادی را دهه ژاپن می دانستند قیمت مسکن در ژاپن به قدری بالا رفت که بانکهای ژاپنی وام مسکن را دو نسله پرداخت می کردند، به عبارت دیگر بر اساس حقوق تا پایان عمر ، هیچ فردی قادر به خرید آپارتمان نبود لذا اقساط وام را فرد و فرزندش تقبل می کردند به عبارت صریح تر خرید آپارتمان مستلزم پرداخت اقساط برای دو نسل بود و مسکنی که تا این اندازه گران شده بود وثیقه وام بانکی قرار گرفت، در سال ۱۹۹۱ میلادی اقتصاد ژاپن دچار فروپاشی شد و قیمت مسکن به ۲۰ درصد سابق سقوط کرد و بانکهایی که اینگونه وثایق را در ازای وام پذیرفته بودند ورشکست شدند ، اکنون نیز بانکها در ایران وثائق حبابی را به عنوان تضمین وام پذیرفته اند که در صورتی که نرخ بهره تعدیل نشود نرخ بهره بالا به سقوط قیمت مسکن انجامیده و وثیقه ها بی اعتبار شده و وام گیرندگان ترجیح می دهند به جای پرداخت وام ، بانکها وثیقه را تملک کنند

راهبرد بانک مرکزی در بحران بانکی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

بانک مرکزی بعید است که به تجربه ژاپن بی توجه باشند لذا راهبرد بانک مرکزی در عمل هدایت شبکه بانکی به سمت بی اعتبار شدن وثائق بانکی و تکرار تجربه ژاپن در ایران است

رکود چه زمانی در ایران پایان می یابد ؟

رونق تنها پس از ترکیدن حباب ها در اقتصاد ایران ظاهر میشود و البته رونق به سبک سال ۹۰ و ۹۱ نخواهد بود ، رونق صبغه غیر تورمی خواهد داشت

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =