نفت چه زمانی مجددا گران میشود

پیش بینی آینده قیمت نفت

نفت چه زمانی مجددا گران میشود ؟ (اینده قیمت نفت )

تا سال  دو هزار میلادی أمریکا به صورت جدی، کسری تراز  پرداختها نداشت به عبارت دیگر صادرات أمریکا معادل واردات أین کشور بود؛

از سال ٢٠٠٠ تا سال ٢٠٠٨ کسری تجارت خارجی أمریکا به مرور تا ٧٠٠ میلیارد دلار افزایش مَی یابد 

کسری تجارت خارجی ، کسری واردات نسبت به صادرات را نشان مَی دهد 

کسری تجارت خارجی أمریکا از دوطریق جبران  میشود:

الف-از طریق چاپ دلار بدون پشتوانه،  کسری واردات پرداخت میشود  البته در گام بعد ، دلار بدون  پشتوانه از طریق کسری تراز پرداختها از أمریکا خارج میشود 

أمریکا از دنیا کالا وارد مَی کند و در ازای ان به دنیا کاغذی مَی دهد به نام دلار 

چاپ دلار بیش از ظرفیت اقتصاد ، تورم إیجاد مَی کند چه أین دلار در داخل أمریکا باشد چه در خارج أمریکا ، أین دلار در هر جا که خرج شود ، تورم إیجاد مَی کند 

ب- ورود سرمایه خارجی راهکار دوم پرداخت کسری 

بخشی از دلاربدون پشتوانه که با کسری تراز پرداختها از أمریکا خارج میشود ، مجددا به صورت  سرمایه خارجی به أمریکا باز مَی گردد

اگر قرار باشد سالانه ٧٠٠ میلیارد دلار اسکناس در أمریکا چاپ شود و همه أین دلار در خارج أمریکا باقی بماند تورم سنگینی در خارج أمریکا إیجاد میشود ؛ البته عامل أصلی چهار و نیم برابر شدن قیمّت نفت از سال ٢٠٠١ تا ٢٠١٣

تزریق دلار بدون پشتوانه به  اقتصاد جهانی بود 

اما بخشی قابل ملاحظه از دلار بدون  پشتوانه مجددا به صورت سرمایه خارجی به أمریکا بازمی گردد ، سرمایه خارجی وارده بیش از ظرفیت جذب اقتصادامریکا ، منجر به تورم سنگین از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ ، در بخش سهام و مسکن  شد 

علت افزایش سنگین مسکن و سهام از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ ورود دلاری بود که به صورت کسری واردات نسبت به صادرات ابتدا از أمریکا خارج شده بود و سپس به أمریکا باز گشت 

، اگر أمریکا سالانه ٧٠٠ میلیارد دلار کسری واردات نسبت به صادرات داشته باشد و قرار باشد همه أین کسری با چاپ اسکناس تأمین شود تورم در بیرون أمریکا سر به فلک مَی کشید 

استیگلیتز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد مَی نویسد طراحی اقتصاد جهانی به گفته ایست که مقصد نهائی عمده  پس انداز ها در جهان ، امریکاست لذا بخشی مهم از پس انداز جهانی که چیزی بیش از دلارهایی نیست که قبلا از أمریکا خارج شده ، مجددا به أمریکا باز مَی گردد 

به صورت صریح پس انداز جهانی ، چیزی بیش از دلارهای بدون پشتوانه أمریکا  نیست .أما کسری واردات أمریکا نسبت به صادرات فقط تا زمانی مَی تواند ادامه یابد که بانک مرکزی أمریکا سیاست انبساطی داشته و دلار بدون پشتوانه چاپ کند ، أمریکا از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣سیاست انبساط پولی داشت و از سال ٢٠١٣ بِه بعد سیاست انبساطی را رها کرد با ترک سیاست چاپ دلار ، کسری واردات أمریکا نسبت به صادرات یا باید متوقف شود یا باید قیمّت نفت به شدت سقوط کند (زیرا ۵٠ در صد کسری أمریکا به سبب واردات نفت است ) و یا باید ورود سرمایه خارجی به شدت  افزایش یابد تا جبران چاپ اسکناس را بنماید در عمل با سقوط سنگین قیمّت نفت و تشدید ورود سرمایه خارجی به أمریکا، أین کسری جبران  شده است در عین حال ، اگر أین کسری به دقت جبران نشود اقتصاد أمریکا ، با خروج سالانه ۵٠٠ میلیارد دلار اسکناس دلاری از کشور(کسری واردات نسبت به صادرات در زمان تهیه گزارش )

با کمبود دلار مواجه شده و دلار پر ارزش شده و نرخ بهره دلار افزایش مَی یابد 

بر بنیاد داده های فوق ، بخشی از کسری واردات نسبت به صادرات  با سقوط قیمّت نفت  ، بخشی با افزایش ورود سرمایه خارجی جبران شده و بخشی از ان نیز جبران نشده  که با افزایش نرخ بهره جبران شده است؛ افزایش نرخ بهره باعث میشود تا تقاضا کاهش یافته و با کاهش تقاضا ، قدرت خرید برای واردات کاهش مَی یابد 

در عمل دو عامل  افزایش نرخ بهره و سقوط قیمّت نفت باعث کاهش کسری تجارت خارجی أمریکا از ٧٠٠ میلیارد دلار به کمتر از ۵٠٠ میلیارد دلار شده است 

تشدید ورود پس انداز  خارجی به أمریکا ، فقط با تشدید نا أمنی در بقیه جهان ممکن است تشدید بحران در خاورمیانه و شرق  اسیا دو عاملی است که خروج پس انداز ها در أین مناطق و حرکت ان به  سمت أمریکا را مدیریت مَی کند 

تا زمانی که أمریکا به سیاست انبساطی پولی بازنگشته است قیمّت نفت حداقلی خواهد بود 

فعالین اقتصادی در ایران که تنها با افزایش قیمّت نفت؛ بیزینس انها اقتصادی خواهد شد  در غیر أین صورت ور شکسته اند ، ممکن است قیمّت نفت دیر تَر از ان افزایش مَی یابد که برای انها نوشداروئی باشد 

قیمّت نفت دیر یا زود با بازگشت أمریکا به سیاست انبساطی پولی ، افزایش خواهد یافت اما زمانی افزایش  مَی یابد  که نقش نوش دارو پس از مرگ سهراب  را إیفا کند 

1 پاسخ

فعالیت‌ها و بازتاب‌ها

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
  در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  3 × 5 =